Сайт на съдийската комисия към БФШ

Списък на редовните съдии към 01.05.2017г.

Класификация на българските съдии с международно звание

Актуални таблици за работа със Swiss-Manager
(в сила от 1 април 2017 г.)

 

ОСНОВНИ ПРОМЕНИ
В ПРАВИЛНИКА НА ШАХМАТА НА ФИДЕ ОТ 01.07.2014 Г.
ЗА СТАНДАРТНИЯ ШАХМАТ
>>> ТУК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ЦЕЛИЯ ТЕКСТ. <<<

На вниманието на всички шахматни съдии

Считано от 1.7.2013 съгласно чл.9.1 от FIDE Rating Regulations е абсолютно задължително изпращането на турнирните файлове в 7-дневен срок от завършването на турнир, валиден за FIDE рейтинг, до рейтинг-администратора. Моля използвайте e-mail адрес nikopetrov@yahoo.com . Също така във файловете е задължително посочването на дата на раждане на състезателите, а не само година, както досега (чл.7.12 от същия документ).

Уважаеми колеги, ФИДЕ публикува Наръчник на съдията, най-пълния и подробен сборник с документи, касаещи дейността на шахматния съдия. Съдийската комисия работи по превеждане на Наръчника и се надяваме през следващата година той да бъде издаден на български. Оригиналният текст можете да прочетете тук -http://www.fide.com/images/stories/NEWS_2013/FIDE/Arbiters_Manual_2013.pdf

Данни за заплащане на членския внос за (30 лв.): Пощенска банка, IBAN BG26BPBI79221067301201 BIC BPBIBGSF Георги Бедников
(При плащане по банков път вписвайте и рождената си дата.)

Нашият email:
chessarbiters_bg@abv.bg

На основание чл.22 от Правилника за дейността на РССК, СК определя дати за провеждане на изпити за потвърждаване на категория от временно загубили категорията си съдии -  4 и 5 март 2017 г. в Плевен, хотел Ростов.
На същите дати ще се проведе и съдийски курс за придобиване на категория помощник-съдия. Моля съдиите, желаещи да опреснят знанията си и да потвърдят категорията си, да подават заявки на e-mail:  nikopetrov@yahoo.com.
Такса за явяване на изпита няма, съдиите трябва да са внесли годишния си членски внос. Такса за съдийски курс за помощник-съдия - 30 лева.
Обучението ще се води от международните съдии Николай Йорданов и Венета Петкова.

СЪОБЩЕНИЕ

Съдийската комисия по шахмат към БФШ ще организира поредния курс за шахматни съдии в град Пловдив.
Обучението ще е в рамките на 3 дни: 2, 3 и 4 февруари 2017 година и ще се води от международните съдии – Здравко Недев и Румен Ангелов.
Таксата за курса е 40 лева.
Желаещите да получат квалификация или да повишат своята, могат да дадат заявка при Председателя на СК – г-н Живко Жеков на електронен адрес: zhivko.zhekov@gmail.com

Срок за записване 27 януари 2017 г.

На вниманието на всички шахматни съдии

С настоящото Ви уведомяваме, че, съгласно писмо от Президента на БФ шахмат, в случай на неспазване решенията на УС на БФ шахмат от 05.06.2015 и допускане до участие на лица, лишени от състезателни права, съдиите, допуснали такова нарушение, независимо от ранга на състезанието, ще бъдат предложени на УС на БФ шахмат за отнемане на съдийските им права.

Съдийската комисия уведомява всички съдии и организатори на турнири, валидни за международен рейтинг, че от 1 април 2015 г. е задължително при регистриране за участие на състезател без FIDE ID, да изискват трите имена, дата на раждане, пол, електронна поща.
Отговорността за неспазване на горното изискване е на главния съдия на турнира и може да доведе до отказ на FIDE да го обработи за рейтинг.
Чуждестранни състезатели без FIDE ID не се допускат до участие. Те трябва своевременно да заявят издаването му от своята национална федерация и едва тогава могат да бъдат регистрирани за участие.

dividerdividerdivider

01.04.2017

Обновени таблици за работа със Swiss-Manager (в сила от 1 април 2017)

Практически указания може да получите в рубриката "В помощ на съдиите/Казуси и коментари"